نوشته‌ها

این کانال جهت اطلاع رسانی اخبار علمی، اقتصادی، صنفی و مرتبط با صنعت آبکاری جهت فعالان این حوزه در شرق کشور ایجاد شد.

جهت ورود به کانال از آدرس زیر استفاده نمایید.

t.me/mashhadplating