تعقیب همیشگی شعار از الف تا ی آبکاری

گروه صنایع شیمیایی معین توس

نياز استان و شرق ايران به صنعت آبكاری و صدور دانش فنی اين رشته به كشور های همجوار،گروه صنايع شيميايی معين توس را برآن داشت تا بطور رسمی در فروردين ماه ۱۳۷۶ فعاليت خود را با استعانت از پروردگار متعال و ياری ولی نعمتمان معين الضعفا علی ابن موسی الرضا آغاز نمايد.

این فروشگاه مجازی نیز در ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ به صورت یک استارت آپ با عنوان شیمی کده با ارایه کالاها و خدمات تخصصی صنعت پوشش و آبکاری راه اندازی شد.

مشهد - ابتدای جاده کلات - جنب معاینه فنی خودرو سبک بهمن - مجموعه معین توس تلفن: 05132626600 ایمیل: moeintoos@gmail.com