یکی از عملیات قبل از آبکاری ، عملیات پرداختکاری می باشد.

روش مکانیکی این عملیات جهت صیقلی کردن سطوح فلزات با استفاده از ابزار و مواد مخصوص هر کدام انجام می گیرد.

این شیوه به دو روش کلی اتومات و دستی در صنعت به کار گرفته می شود که اصول کار در سیستم اتومات بیشتر بر اساس روش پانتو گراف عمل نموده که از ابزارهای مخصوص خود همراه با مواد اختصاصی استفاده می نماید.

در روش دستی نیز از یک الکترو موتور به همراه چند ابزار و مواد مخصوص پرداختکاری بهره گرفته می شود.

واحد فروش معین توس و همچنین فروشگاه اینترنتی این مجموعه ، آمادگی ارائه و ارسال تجهیزات و مواد پرداختکاری را به فعالان این صنعت در سرار کشور دارد.