یکی دیگر از روش های پرداختکاری ، پرداختکاری شیمیایی می باشد.

در این روش از محلول های خاصی که برای هر نوع فلز ممکن است متفاوت باشد استفاده می گردد.

اصول کار برای این روش به صورت غوطه ور کردن قطعات فلزی در این محلول ها با رعایت شرایط غلظتی ، دمایی و زمانی می باشد.

از این روش بیشتر جهت پرداخت شیمیایی فلزاتی مانند آلومینیوم ، مس و برنج استفاده می شود.

واحد فروش معین توس و همچنین فروشگاه اینترنتی این مجموعه ، آمادگی ارائه و ارسال تجهیزات و مواد پرداختکاری را به فعالان این صنعت در سرار کشور دارد.