یکی از روش های پرداختکاری ، پرداختکاری به روش الکتروپولیش می باشد.

در این فرآیند با استفاده از خواص شیمیایی مواد به همراه الکتریسیته ، قطعات پرداخت می شوند.

جریان الکتریسیته به کار رفته در این فرایند از نوع مستقیم بوده و قطعان فلزی به قطب مثبت یا آند متصل و در یک محلول شیمیایی به صورت آندیک پرداخت می شوند.

از مزایای این روش نسبت به روش های دیگر ، پرداخت یکنواخت همه سطوح قطعه می باشد.

این روش پرداختکاری برای داخل مخازن و لوله ها بسیار پرکاربرد است.

فلزاتی از قبیل آلومینیم ، استیل و مس بدین روش قابل پرداخت هستند.

واحد فروش معین توس و همچنین فروشگاه اینترنتی این مجموعه ، آمادگی ارائه و ارسال تجهیزات و مواد پرداختکاری را به فعالان این صنعت در سرار کشور دارد.