یکی از روش های پلیسه زدایی و پرداختکاری قطعات فلزی نسبتا کوچک ، پرداختکاری به روش بارل می باشد.

در این فرآیند قطعات همراه با مواد ساینده ای مانند پودر ها و یا سنگ های ساینده ، تکه های چرم و بعضی مواد ساینده خاص هر فلز درون محفظه گردان ریخته می شود و در زمان های خاصی در اثر چرخش محفظه و به حرکت در آمدن قطعات ، بر اثر تماس با مواد ساینده منجر به از بین رفتن پلیسه ها و پرداخت شدن سطوح آنها می شود.

واحد فروش معین توس و همچنین فروشگاه اینترنتی این مجموعه ، آمادگی ارائه و ارسال تجهیزات و مواد پرداختکاری را به فعالان این صنعت در سرار کشور دارد.