فروشگاه آنلاین شیمی کده در جهت سیاست تامین مستقیم و سریع کالاهای معتبر و سالم صنعت پوشش در تمام نقاط کشور ایجاد و راه اندازی شد.

در این سایت فروشگاهی علاوه بر کالاهای معتبر و تایید شده ، خدماتی از قبیل امداد آبکار ، سرویس کار رکتیفایر ، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه و اعزام کارشناس برای تمامی استان ها مقدور می باشد.

افتخار فروش و خدمات دهی به گروه های زیر را در این فروشگاه آنلاین داریم :

  1. کارخانجات و واحدهای آبکاری و مرتبط با صنعت پوشش

  2. مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

  3. دانشگاهها و مراکز آموزشی ( دبیرستان ها و هنرستان ها )

  4. دانشجویان ، هنرجویان و مشتاقان فراگیری علوم پوشش و آبکاری