جهت دانلود نسخه pdf قابل چاپ کلیک کنید

لیست محصولات گروه معین توس

محصولات گروه معین توس شامل مواد اولبه آبکاری و پرداختکاری به شرح زیر می باشد.
تلفن واحد فروش : 32626600 051 داخلی 102
ردیفنام محصولكد محصولبسته بنديردیفنام محصولكد محصولبسته بندي
1براقي گالوانيزه سيانوري15750گالن 20 كيلويي31چربیگیری الکتریکیAG101كيسه 25 كيلويي
2نمك گالوانيزه سيانوري36100كيسه 25 كيلويي32چربیگیری الکتریکیAG102كيسه 25 كيلويي
3براقي گالوانيزه اسيدي12860گالن 20 ليتري33چربیگیری الکتریکیAG106كيسه 25 كيلويي
4كمك براقي گالوانيزه اسيدي14850گالن 20 كيلويي34پسیو مس24019گالن 20 کیلویی
5نمك گالوانيزه اسيدي16700كيسه 25 كيلويي 35محلول آنتیک کاری برنج34060گالن 10 کیلویی
6نمك كمك گالوانيزه اسيدي16701كيسه 25 كيلويي 36محلول آنتیک کاری برنج34061گالن 4 کیلویی
7نمك مس22009كيسه 25 كيلويي 37محلول افزودنی آنتیک کاری برنج34062گالن 4 کیلویی
8نمك مس ثانويه22008كيسه 5 كيلويي38نرم كن و كمك براقي نيكل78400گالن 20 كيلويي
9نمك برنج32024كيسه 25 كيلويي 39كفي گيربكسي نیکل62420گالن 20 كيلويي
10آبي كننده1232كيسه 5 كيلويي40کفی هوایی نیکل62430گالن 20 كيلويي
11آبي كننده (سيانوري )1233كيسه 5 كيلويي41محلول کلراید نیکل 500 gr/lit24056گالن 10 لیتری
12كروماته قوس و قزح20790گالن 20 كيلويي42محلول آماده آبکاری نقرهAG1000ظرف 1 لیتری
13كروماته سبز20390گالن 20 كيلويي43محلول آبکاری نقره براقAGBCG 0802ظرف 1 لیتری
14كروماته مشكي20490گالن 20 كيلويي44محلول آبکاری طلاGold 0100متنوع
15كروماته مشكي سرد20491گالن 20 كيلويي45محلول سیانید مضاعف طلا پتاسیم25005متنوع
16براقي نيكل1430گالن 20 كيلويي46محلول آبکاری نیکلNiMO 1000ظرف 1 لیتری
17براقي نيكل1420گالن 20 كيلويي47محلول آبکاری مسCu0507ظرف 1 لیتری
18نرم كن نيكل78100گالن 20 كيلويي48آند كرم MTC.Group34032هر شاخه
19نرم كن نيكل78200گالن 20 كيلويي49دستگاه خشك كن2400625 كيلويي
20نرم كن نيكل - برنج78300گالن 20 كيلويي50نمک بلک اکساید24048كيسه 25 كيلويي
21نرم كن و كمك براقي نيكل78400گالن 20 كيلويي51مواد كنسانتره فروكلين F101 گالن 4 کیلویی
22كفي گيربكسي نیکل62420گالن 20 كيلويي52مواد كنسانتره فروكلين F101 گالن 10 کیلویی
23کفی هوایی نیکل62430گالن 20 كيلويي53
24نيكل مشكي29080گالن 20 كيلويي54
25الكتروپوليش استيل10260گالن 30 كيلويي55
26چربيگيري گرم - آهن10411كيسه 25 كيلويي56
27چربيگيري گرم - آهن10412.10413كيسه 25 كيلويي57
28چربيگيري گرم - آلومینیم10431كيسه 25 كيلويي58
29چربيگيري گرم - برنج10451كيسه 25 كيلويي59
30چربيگيري گرم – سرب و زاماک10440كيسه 25 كيلويي60