گروه معین توس با دارا بودن امکانات ساخت تجهیزات صنایع آبکاری آمادگی خود را جهت تولید سفارشات مشتریان خود در زمینه های مختلف دارد.

و همچنین با دارا بودن نمایندگی تولیدکنندگان معتبر این صنعت در شرق کشور نسبت به تامین و خدمات پس از فروش این نوع تجهیزات اقدام می نماید.