سیاه کاری(Black Oxide Processes)

فرآیند بلک اکساید شامل اکسید کردن سطح فلزات از نوع سیاه رنگ آن در یک محلول داغ قلیایی خاص می شود.

این عملیات علاوه بر زیبایی قطعه به مقاومت آن نیز منجر می شود.

گروه معین توس آمادگی خود را همواره برای راه اندازی ، خدمات و تامین مواد اولیه خطوط  بلک اکساید اعلام می دارد.