الکتروفورتیک

از جمله پوشش های جدیدی است که چند سالی پا به عرصه صنعت گذارده است.
پوشش الکتروفورتیک از لایه های رزینی مقاومی ساخته شده است که به واسطه کیفیت بالای خود منجر به ماندگاری طولانی و مقاومت به خوردگی خوب برای پوشش های زیرین خود می شود.
فرآیند نشاندن این پوشش که نوعی لاک محسوب می شود همانند آبکاری به وسیله عملیات الکترولیز میسر می شود و بعد از لایه نشانی در کوره پخته شده و قابل استفاده می باشد.

گروه معین توس آمادگی خود را همواره برای راه اندازی ، خدمات و تامین مواد اولیه خطوط الکتروفورتیک اعلام می دارد.