آندایزینگ

عملیات آندایزینگ به عملیاتی گفته می شود که قطعات مورد نظر در یک حمام الکترو شیمیایی در قطب آند شروع به واکنش می کند و عمدتاً با لایه ای از اکسید آن فلز پوشانده می شود.

بیشترین فلزاتی که عملیات آندایزینگ بر روی آنها انجام می شود شامل آلومینیوم ، تیتانیوم و منیزیم می باشد.

این فرآیند ممکن است در حین انجام و یا اتمام آن منجر به رنگ پذیری نیز بشود.

گروه معین توس آمادگی خود را همواره برای راه اندازی ، خدمات و تامین مواد اولیه خطوط آندایزینگ اعلام می دارد.