گروه صنايع شيميايي معين توس :

نياز استان و شرق ايران به صنعت آبكاری و صدور دانش فنی اين رشته به كشور های همجوار،گروه معين توس را برآن داشت تا بطور رسمی در فروردين ماه ۱۳۷۶ فعاليت خود را با استعانت از پروردگار متعال و ياری ولی نعمتمان معين الضعفا علی ابن موسی الرضا آغاز نمايد .

انتظار  بر اين بوده و هست كه با بكارگيری دانش مرتبط روز , تجاربی ارزشمند و پرسنلی مجرب همراه با برنامه هايی منسجم به ياری صنعتگران و دلسوزان شتافته و دست در دست آنان در راستای پيشرفت و سربلندی اين مرز و بوم در نيل به خودكفايی و رسانيدن خود و صنعت آبكاری به دانش روز كوشاتر و پرتلاش تر از هميشه عمل نمايد.

مجموعه جدید گروه معین توس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ همزمان با اولین همایش آبکاران مشهد با حضور جناب پروفسور کنعانی ، مسئولین استان ، پیش کسوتان و فعالان این صنعت افتتاح گردید.

ویدیو همایش و افتتاحیه مجموعه جدید گروه معین توس